Vi har stort fokus på samarbejde mellem forældre og personale. Vi kalder samarbejdet om barnet samskabelse. Da vi mener, at barnet har den bedste mulighed for at opnå den største progression, ved at fagprofessionelle og forældre indgår i et tæt samarbejde med hinanden om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Samskabelse er en relationel koordinering: med fælles mål, viden, gensidig respekt samt korrekt, hyppigt rettidig og problemløsende kommunikation.

Vi forventer, at forældrene deltager og viser interesse for hverdagen og samarbejdet. At du læser vores informationer og følger med i det der rører sig i institutionen. Vi forventer, at du er aktiv deltagende om dit barns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og at du viser interesse for at være med til at skabe den bedste hverdag, der er muligt inden for vores rammer.

Der er beskrivelser af de enkelte huses indgang til forældresamarbejde / samskabelse på deres del af hjemmesiden.

 

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Formand for bestyrelsen i Strandens dagtilbud i 20221 - 2022 er Ole Hell

Du træffer ham på olehell@hotmail.com

Har du behov for at komme i kontakt med yderligere medlemmer af bestyrelsen, kan du kontakte dagtilbudsleder Torben Pallesen på mail torbens@aaarhus.dk eller tlf 29204109