Beskrivelser af vores fokus på ”Dit barns trivsel og udvikling” kan du finde andre steder på dagtilbuddets hjemmeside. Bl.a skriver de enkelte huse om, hvad der er fokus i det enkelte hus på deres del af hjemmesiden.

I øjeblikket er vi ved at færdigbehandle en opdateret pædagogisk læreplan. Den vil du kunne se d. 1.3.21

Pædagogisk læreplan

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation