Vi har her på hjemmesiden samlet de vigtigste oplysninger om vores institution. Det er både de overordnede fakta så som åbningstider, kvalitetsrapport, feriepasning osv. og de informationer som hver dag er med til at give vores børn den gode barndom.

Vi håber, at du syntes du får svar på rigtig mange af dine spørgsmål ved at læse på vores hjemmeside, men vi håber også, at du ringer og aftaler en tid til en rundvisning. For et er hvordan vi ser vores hus, - det er jo meget vigtigere, hvilken følelse du få når du står midt i vores hverdag.

Personale, stuer og Normering:

I Ved Åen har vi valgt at have ansat en fast morgenåbner (arbejdstid 6.30-11.30), og en fast lukker (arbejdstid 12-17). Begge stillinger er besat af en medhjælper, som hører til i vuggestuen. Der er desuden en pædagog fra børnehavedelen til at åbne og lukke hver dag. At vi har valgt at åbne og lukke hører til i vuggestuen, skyldes især at det er de helt små, som har størst gavn af at det er en kendt voksen, som har de første og sidste børn hver dag.

Ved Åen er normeret til at have 24 vuggestuebørn fordelt på to stuer (Solen og Månen). Der er ansat 8 personaler i vuggestuen, som er fordelt på stuerne således: 2 pædagoger og en medhjælper. Desuden er ovenstående åbner og lukker tilknyttet de 2 stuer.

Børnehaven er normeret til 80 børnehavebørn fordelt på 4 stuer (Stjernen, Planeten, Regnbuen og Kometen). Hver stue har tilknyttet 2 pædagoger og en medhjælper. Desuden kan der på stuen være tilknyttet andet pædagogisk personale i forhold til børn med særlige behov.

 

Sådan er vi:

 • En integreret institution som modtager 24 vuggestuebørn og ca. 80 børnehavebørn
 • Vuggestuebørn (0-3 år) går på Solen eller Månen, og børnehavebørnene er fordelt på 4 stuer Stjernen, Planeten, Regnbuen og Kometen
 • Vi arbejder med åbne stuer, hvilket betyder at børnehavebørnene har deres hverdag i hele huset, og de derved kan få etablerede venskaber på tværs af stuerne.
 • Vores vuggestuebørn er en del af hele huset, når det giver mening for dem, hvilket i princippet betyder lille=ro, tæt voksen kontakt og overskuelighed. Stor=’gå ud i verden’ fra sin trygge base.?
 • Vi vægter af søskende kan have kontakt med hinanden i løbet af dage (intet er så skønt som en godmorgen knus fra sin storebror, når man lige er vågnet fra sin middagslur)
 • Vi prioriterer, at vi aldrig mister blikket for det enkelte barn i gruppen, ved at arbejde ud fra et fælles ønske om at give jeres barn den bedste hverdag med mulighed for udvikling, leg og glæde
 • Vi giver jeres barn en alsidig hverdag, hvor der er udeliv, kreativitet, bevægelse/sang og venskaber sammen med omsorgsfulde og glade voksne, som er nærværende og har tid til at lytte til og fordybe sig med jeres barn i et udviklende, omsorgsfuldt og dannende læringsmiljø
 • Vi arbejder om onsdagen i onsdagsgrupper, som enden er alders eller køns opdelte
 • Vi er ude hver dag, og bruger enten vores store alsidige legeplads eller tager på ture til skov og strand
 • Vi har et fantastisk forældresamarbejde, der beror på gensidig respekt og åbenhed. Vi er opmærksomme på i dagligdagen at få informeret jer både om stort og småt. Til det bruger vi både den daglige personlige overlevering og den fælles information på aula. Ved at have et tæt forældresamarbejde i dagligdagen oplever vi, at ting som kan være lidt svære at snakke om, bliver taget før det bliver for stort et problem
 • Vi er en stabil og engageret personalegruppe, som syntes vi har det vigtigst arbejde i verdenen, nemlig at lave et børnemiljø som giver tryghed, omsorg og glæde til jeres barn i en hverdag, hvor der er læring og dannelse i et læringsmiljø som bunder i vores pædagogiske grundlag

Vi har et velholdt hus som har rigtig gode faciliteter indenfor. Vi er løbende i gang med at vedligeholde og udvikle vores legeplads, som især om vinteren kan se lidt farveløs ud for jer forældre. Både inde og ude har vi indrettet os med rum i rummet. Det betyder i praksis, at der er lavet tydelige legezoner. Inde har vi på stuerne med selve indretningen skabt rum, hvor der både er mulighed for bordaktiviteter, rollelege, men at der også er plads til fordybelse og ro i et lille fællesskab. Vores fællesområder er med fokus på særlige aktiviteter. På legepladsen har vi både rum som er opdelt i funktioner, så som bål, værksted, særlige legeredskaber, men vi har og er fortsat i gang med at plante stedsegrønne buske som skaber rum og afgrænsning på legepladsen.

Som pædagogisk leder er jeg meget inde over indretningen af fællesarealerne, hvor jeg både maler, bygger og planter. Desuden er jeg og personalet altid i dialog omkring udvikling af børne- og læringsmiljøerne på stuerne, hvor jeg og de også gerne ændrer på indretningen, så den altid tilgodeser den aktuelle børnegruppe.

Vores hus er bygget i en vinkel som giver gode muligheder for både at være en stor institution, men samtidig kan opdeles i 3 små enheder. Vi har indenfor udover de 6 stuer, 2 fællesrum hvor det store er indrettet til motorik og bevægelse, det lille til fordybelse med konstruktionslege. Desuden har vi et sprogrum som bruges til små grupper, hvor der kan være fokus på den sproglige og matematisk opmærksomhed og til at lave lege i en lille gruppe med øje på den sociale kompetencer.

Vi ønsker at kunne tilbyde jeres barn alsidighed i hverdagen, sådan at der både er mulighed for at udvikle sin fantasi og kreativitet. Derfor vægter vi at børnene har mulighed for selv at kunne komme til legesagerne, de kreative redskaber, og at der er mulighed for at komme til redskaber, som kan udvikle legen (tæpper til huler og rollelegen, vand til brug i sandkassen og brædder/dæk til at bygge motoriske forhindringsbaner).

På vores legeplads har vi 2 bålhytter, en kolonihave og et træværksted. Desuden har vi et område, hvor vi har skabt vild natur. Her kan vi altid finde bænkebidere, regnorme og andre naturoplevelser.

Vi ønsker at vores legeplads er en legeplads, som børnene er med til at holde og udvikle. Derfor er børnene selv med til at feje og fjerne blade, men de er også med til at bygge vores højbede, køre jord og plante. Samtidig er de med til at bygge legeredskaber som biler, vandbaner osv. Dette giver nogle gange vores legeplads et lidt rodet look, men vi og børnene elsker det.

Særlig for vuggestue forældre. Vores 2 vuggestuer er sammen hængende med en dør, sådan at de kan prioritere det tætte samarbejde på de to stuer og kan i perioder være mere vuggestue end integrerede institution. Dette er især når der er mange små børn og der køres nye børn ind på stuerne. Vi har på vores legeplads et lille område, som er forbehold vuggestuebørn. Dvs. at vores vuggestuebørn må bruge hele vores fantastiske legeplads, men at der er et område med legeredskaber og sandkasse, hvor de kan finde tryghed og fred uden vores børnehavebørn.

 

Herunder kan du læse om vores hverdag. Du kan ligeledes læse om hvorledes Covid19 har haft indvirkning på denne.

I Ved Åen har vi valgt at have ansat en fast morgenåbner (arbejdstid 6.30-11.30), og en fast lukker (arbejdstid 12-17). Begge stillinger er besat af en medhjælper, som hører til i vuggestuen. Der er desuden en pædagog fra børnehavedelen til at åbne og lukke hver dag. Vi har valgt at åbner og lukker hører til i vuggestuen, da det især er de helt små som har størst gavn af at det er en kendt voksen, som har de første og sidste børn hver dag.

Ved Åen er normeret til at have 24 vuggestuebørn fordelt på to stuer (Solen og Månen). Der er ansat 8 personaler i vuggestuen, som er fordelt på stuerne således: 2 pædagoger og en medhjælper. Desuden er ovenstående åbner og lukker tilknytte de 2 stuer.

Børnehaven er normeret til 80 børnehavebørn fordelt på 4 stuer (Stjernen, Planeten, Regnbuen og Kometen). Hver stue har tilknyttet 2 pædagoger og en medhjælper. Desuden kan der på stuen være tilknytte andet pædagogisk personale i forhold til børn med særlige behov.

Dagligdagen med Covid19

Morgen 6.30-8.00 Vi er ude på legepladsen.

Vi er som personale opmærksomme på at få giver jeres barn og jer den bedste mulige start på dagen. Vi siger godmorgen og er til rådighed for jer til, når I er klar til at aflevere. Det er vigtigt, at I er klar over jeres ansvar for at afleveringen bliver god, derfor er det jer som ’giver’ os barnet, ikke os som ’tager’ barnet. Vi ved at afleveringen en dag eller i en periode kan være vanskelig. Det er vi selvfølgelig særlige opmærksomme på. Bed os eventuelt om at sende en sms, så I kan høre at alt nu er godt 😊

Personale:

Kl. 6.30-7.30 morgenåbneren og en pædagog fra børnehavedelen.

Kl. 7.30-8.00 møder 2 pædagoger ind, en fra vuggestuen og en fra børnehaven.

Alle børn bliver afleveret på den lille legeplads. Vi har en dejlig bålhytte, hvor der på kolde og våde dage kan skabes læ og varme. Bålhytten har elektricitet og fliser på gulvet og er indrettet med borde, sådan at børnene kan starte stille op med en bordaktivitet, stille leg på gulvet og få læst en bog sammen med en voksen.

Mange børn starter dagen op med leg i vores legekøkken, med at cykle på løbecykler, ligge i hængekøjen, være i sandkassen eller med rollelege. Vores udvalg af aktiviteter og legeredskaber er sæsonbetinget, og det pædagogiske personale som åbner forholder sig hver dag til vejret og hvilke børn som er afleveret og tilbyder leg, tryghed og ro derefter.

Kl. 8.00-9.00 vi er ude på legepladsen.

Personale: I Børnehaven er der en pædagog på hver stue, i Vuggestuen er der på hver stue en pædagog og en medhjælper.

Går børn og voksne på deres egen legepladsområde (uden for ved deres stue).

Vi modtager de fleste børn i dette tidsrum, og vi sørger derfor for at de aktiviteter, som er igangsatte, kan tåle afbrydelser. Der er stor forskel på hvad et barn har brug for i forhold til om man lige er blevet afleveret eller har været i gang i længer tid. Derfor ser vi det at modtage børnene på legepladsen som ideelt, da vi både kan give børn mulighed for at være i bevægelse med højt til loftet, samtidig med at vi kan give den vigtige omsorg og ro til et barn, som bliver afleveret.

Vuggestuepersonalet vurderer alt efter børn og vejret, om de også skal åbne op inde, sådan at nogle af børnene kan komme ind.

Kl.9.00-12.30 vi er både ude og inde.

Vores stuer og fællesrum åbner indenfor. Da vi er et hus med åbne rum og grupper på tværs af stuerne, har vi som personale et stort kendskab til alle børnene som går ved os. Dette har en stor betydning for jeres barn, når man har brug for hjælp, skal trøstes eller bare lige har noget man gerne vil fortælle. Da vi i dette tidsrum er flest personaler på stuerne, er det også her de planlagte aktiviteter med børn i små grupper finder sted. Her vi går på ture, tager i springhal og kan have personale til stede i alle rum.

Personale: der er på alle stuer 2 pædagoger og 1 medhjælper.

Formiddag kl. 9.00 -12.00 Børnehave.

Der holdes rugbrødssamling på stuen, og børnene får information om formiddagens aktiviteter, der kan være gruppeinddeling på stuerne, eller vi kan skulle i grupper på tværs af huset ex vores onsdag grupper.

Som udgangspunkt er der altid børn og personale ude hele formiddagen, og grupper af børn inde til en pædagogisk aktivitet. Det kan både være planlagte sidde ved bord aktiviteter som spil, krea og før skole aktiviteter, rollelege og konstruktionslege på gulvet eller aktiviteter i vores fælles arealer som oftest er med fokus på krop og bevægelse og sproglig- og matematiskopmærksomhed.

Kl. 11-11.30 Samling (en pædagogisk aktivitet som indeholder læring, udvikling og leg).

Kl. 11.30-12.00 Frokost. Vi har p.t madpakker med hjemme fra, men fra d. 1.7 er vi en del af den fælles kostordning, og der serveres et fælles pædagogisk måltid. Dette er koldt mad (rugbrødsmadder og gnave grønt).

Kl. 12.00-12.30 Rengøring på stuen efter frokost, garderobe/ toilet.

Formiddag kl. 9.00 -12.30 Vuggestue.

Kl. 9-9.15 Der holdes samling (en pædagogisk aktivitet som indeholder læring, udvikling og leg).

Kl. 9.15-10.30 Som udgangspunkt er der altid børn og personale ude hele formiddagen (Det skal altid vurderes om de små kan klare vejret og tages højde for, om vi kan tilbyde det ordentlige læringsmiljøer uden for), og grupper af børn inde til en pædagogisk aktivitet. Det kan både være planlagte bord aktiviteter som spil, krea og bordteater, på gulvet er der børn som leger ved siden af hinanden og øver sig på rollelege og konstruktionslege som ex brio togbane. Vuggestuen bruger også fællesarealerne som oftest er med fokus på krop og bevægelse og sproglig- og matematiskopmærksomhed.

Kl. 10.30-11.00 Frokost, vi har p.t madpakker med hjemme fra men fra d. 1.7 er vi en del af den fælles kostordning og der serveres et fælles pædagogisk måltid. Dette er koldt mad (rugbrødsmadder og gnave grønt).

Kl. 11-12.30 Rengøring på stuen efter frokost, putte sovebørn og lave stille aktiviteter for de børn, som ikke skal sove endnu eller slet ikke sover.

Kl. 12.30-14.00 Børnehavebørn er ude, vuggestuebørn sover.

Især i dette tidsrum er der meget fokus på læringsmiljøerne vi kan have i rutinerne, så som i garderoben, på toilettet og når vi rydder op, ordner vasketøj og lignende.

Personale: der er 2 personaler på hver stue i børnehaven og 5 personaler til at dække de to vuggestuegrupper (personalet afholde desuden pause imellem 12.30-13.45).

Kl. 14.00-16.00 vi er ude og inde

Det læringsmiljø som bliver prioriteret her, er især legen. Der er fortsat mange rutiner som giver anledning til at være sammen med børnene omkring. Det er fx at lukke stuen, feje, ligge vasketøj sammen. Samtidig med at der skal skabes rum, hvor en planlagt aktivitet kan give børn, som er ved at være trætte, kan deltage. Dette er bordaktiviteter, som kan afbrydes når man bliver hentet. Det kan være tegning, perler og værktøj. Men det kan også være fælleslege uden for i sandkassen, på græsset med regellege som stikboldt eller med motoriske aktiviteter som bevægelsesbaner.

Vi er særlig opmærksomme på at få sagt ordentligt farvel til barnet og få givet en kort mundtlig besked om dagen til forældrene. Vi ved, at en kort garderobesnak er en stor del af et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde.

Personale:

I Børnehaven er der 2 personaler på stuerne frem til kl. 15.30 imellem 15.30-16 er der en pædagog på hver stue.

I vuggestuen er der frem til 15.30 to personaler på hver stue og en fælles flyver til at tage de praktiske ting. Kl. 15.30-16 er der 2 personaler på hver stue.

Kl. 14.00-15.00

Børnehaven

Garderobe, toilet og eftermiddagsmad med børnene.

Læsning for børnene imens der er rengøring af stue.

Fordeling af børn med aktiviteter, som kan afbrydes, når man bliver hentet. Som udgangspunkt går vi alle ud i løbet af eftermiddagen, men holder samtidig stuerne åbne til stille leg og hygge.

Vuggestuen

De sidste børn vågner fra deres middagslur, børn som sover to gange bliver puttet.

Der spises madpakker og efterfølgende laves der dialogiskoplæsning, puslespil osv imens der ryddes op efter spisning.

Efterfølgende prioriteres der forskellige aktiviteter som kan afbrydes når am bliver hentet. Disse forgår både inde og uden for

Kl. 16.00-17.00

Imellem 16.00-16.15 samles alle børn på den lille legeplads og der informeres til lukkerne med evt. beskeder som skal gives i forhold til de sidste børn. Fra kl. 16.15-17.00 er der to personaler i huset som er lukkerne fra vuggestuen og en pædagog fra børnehaven.

Vi har hver onsdag onsdagsgrupper som er aldersopdelte grupper på tværs af stuerne. Vi har Lopperne som er de mindste 3 årige og vores ældste vuggestuebørn, Krudtugler og Vildbasser som er vores mellem børn og Raketterne som er vores førskole børn.

Vi arbejder hele det sidste år af barnets børnehavetid med førskole gruppe som starter d. 1/8 hvert år. Børnene er i gruppen hver onsdag og spiser frokost sammen hverdag.

Vi tager i springhallen 6 gange om året og de 3 ældste onsdagsgrupper (Krudtugler, Vildbasser og Raketterne har en hel dag hver på Mols med Johns Naturbus).

Vi har valgt at tilbyde alle børn rugbrød kl. 9.00. Dette har før været en frugtordning, men da vi kunne se at jeres børn får nok grønt/frugt i deres madpakker, har vi valgt at tilbyde rugbrød som også ligger en ´bedre bund for mætte maver til leg og social samvær hele formiddagen.

Vi har p.t ingen kostordning i Ved åen. Dette ændrer sig fra d. 1.7.2021, hvor vi indgår i den fælleskostordning i Århus kommune. Denne er forældrevalgt og skal til valg igen efteråret 2022.

Da vi ikke har haft kostordning før I Ved Åen, har vi p.t ikke kendskab til hvilken udbyder vi får og hvordan det vil blive i praksis. Dog ved vi allerede nu, at det bliver et frokostmåltid bestående af koldt mad (rugbrødsmadder og gnave grønt).

Forældrene skal fortsat smøre barnets eftermiddagsmad.

Vi ser uanset om der er kostordning eller ej alle vores måltider som et pædagogisk måltid, hvor vi især arbejder med dannelsesbegreberne. Vi har tradition for at synge til bords til frokost og eftermiddagsmaden.

Vi viser bordskik, hvor vi snakker med stille stemme, snakker med dem vi sidder ved siden af, og venter til alle om bordet er færdige med at spise. Vi bruger måltidet for at skabe et lille læringsrum omkring bordet. Vi har især fokus på læreplanstemaerne personlig udvikling, sociale kompetencer og krop, sanser og bevægelse (hvor kost høre under). Det er især den sproglige og matematiske opmærksomhed som bliver brugt som redskab til at arbejde med læreplanen under måltidet.

Vi har ca. en gang om måneden smør selv dag i børnehaven og efter behov i vuggestuen.

Vi laver bålmad løbende på stuerne, det kan både være en lille ting som brød til rugbrødssamlingen, hygge som bananpandekager om formiddagen eller frokostmåltidet som spaghetti med kødsovs.

OBS. Da vi pt. ingen har madordning, er ikke udarbejdet kontrolrapport. Denne vil blive udarbejdet efter 1. juli 2021, når der igen er madordning i afdelingen.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi har et fantastisk forældresamarbejde, der beror på gensidig respekt og åbenhed. Vi er opmærksomme på i dagligdagen at få informeret jer både om stort og småt. Til det bruger vi både den daglige personlige overlevering og den fælles information på aula. Ved at have et tæt forældresamarbejde i dagligdagen oplever vi, at ting som kan være lidt svære at snakke om, bliver taget før det bliver for stort et problem

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.